konstellatsiooniD
K A T U S E L
TEENUSED

Perekonstellatsioon
Perekonstellatsioon on meetod, kus tehakse nähtavaks seosed
ja suhted inimeste vahel peres, mis võib hõlmata ühte või mitut
põlvkonda. Eesmärgiks on nähtavale tuua alateadlikke sidemeid vanavanemate ja kaugemate esivanematega. Selle käigus ilmnevad varjatud dünaamikad, milleks võivad olla mahasurutud tunded, esivanematelt üle võetud käitumismustrid ja moraalsed hoiakud, süütunded, hirmud ja foobiad.

Organisatsiooni konstellatsioon
Organisatsiooni konstellatsioon on meeskonna ja organisatsiooni kaardistamise ja modelleerimise meetod, mille tulemusel ilmneb info süsteemsete probleemide kohta. Seda kasutatakse erinevatel organisatsiooni toimimist puudutavatel teemadel: struktuur, juhtimine, eesmärgid, töötajate tunnustamisel, strateegiad, läbirääkimised, konfliktid, värbamine, avatud ja varjatud suhted jne.

Individuaalne konstellatsioon
Individuaalne konstellatsioon on töö terapeudi ja kliendi vahel kasutades konstellatsiooni meetodit ilma grupita – esindajateks võib olla terapeut ise, markerid, nukud jne.

Allikas: EPKA